ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ

Tollefsgard

Her kan du bu i Hallingstover,

på ein tradisjonsgard med historie

tilbake til middelalderen.

Og garden er framleis i aktiv bruk.